• Barn – en viktig byggsten

  Underubriken ”Partiernas nyårslöften” fanns i Tidningen Ångermanland på den liberala ledarsidan den 31/12. Författare till ledaren var Lars Kriss, ledarskribent på Liberala nyhetsbyrån. I inlägget raljerar han med alla partier, något som hör till den politiska debatten. Alla partier fick en släng av sleven av hur han uppfattar de olika partierna och tips på passande nyårslöften inför 2014. Lars Kriss uppmuntrar Kristdemokraterna att bli relevantare. Att KD:s kärnfråga verkar ha blivit att sjunga ”Stilla Natt” på skolavslutningen.

  Jag vill påstå att Kristdemokraterna inte har haft och inte har några problem med att låta eleverna sjunga enstaka psalmer eller att fira avslutningar i kyrkan där både elever, lärare och föräldrar ryms. Att vi respekterar att en präst finns med i firandet och uttalar välsignelsen har vi inte heller några problem med, att det hör till vårt kulturarv. Om en rektor istället föredrar att hålla skolavslutningen i skolan är det inte heller några problem. Det är andra partier som finner det här är problematiskt.

  Vad är då relevant i politiken? Jag tycker det är högst relevant att politiken har fokus på den mest betydelsefulla byggstenen för ett välfungerande samhälle – barnen och deras föräldrar. Därför är jag stolt över att vara medlem i ett parti som vill ta bort de hinder som i dag minskar flexibiliteten efter barnets ettårsdag. Vi vill utöka antalet föräldrapenningsdagar med 30 dagar (vilket skulle bidra till att fler pappor är hemma med barnen då de ofta tar ut föräldradagar efter mamman).

  Vi vill utöka rätten till tjänstledighet på heltid tills barnet fyllt tre år. Vi vill också att den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) samt den föräldrapenninggrundande inkomsten skyddas i tre år från barnets födelse. Vi kristdemokrater tycker däremot inte att det är relevant politik att fördela antalet föräldradagar mellan föräldrarna, politikerna är inte förmyndare för föräldrarna!

  I min familj där fyra av fem barn är föräldrar till våra tio barnbarn är förutsättningarna avseende arbetssituation olika hos
  föräldrarna och behoven hos barnbarnen ser också olika ut. Därför bör det vara självklart att de själva ska få avgöra hur de ska få ihop sina familjers livspussel. Barnomsorg måste få se ut på mer än ett sätt. Det mina barns familjer har gemensamt med andra barnfamiljer är att det ser olika ut. Barns uppväxtvillkor hör i högsta grad till politikens relevans, det är underifrån vi bygger samhället. Där utgör familjen en viktig hörnsten, oavsett familjekonstellation.

  Karin Högberg, Kristdemokraterna Härnösand


  Barn och unga | familj · föräldradagar · Karin Högberg · kulturarv · livspussel · SGI · skolavslutning · uppväxtvillkor