• Behoven inom vård och omsorg löser man inte med höjda skatter

  Svar på ”Fattigpensionär: ”Att ge alla rika skattelättnader är förskingring av våra och statens skattepengar”, Ordet fritt 4 augusti.

  Signaturen ”Fattigpensionär” tror att lägre skatter för rika är förskingring av statens medel. En sådan uppfattning utgår från att Sveriges ekonomi är en kaka vars storlek inte förändras med tiden, och att man med skattesänkningar på ett ohemult sätt ger åt rika det som egentligen tillkommer den offentliga sfären, exempelvis sjukvården.

  Den bilden stämmer inte. Kakan växer och kan växa mer eller mindre beroende på politiken.

  Detta visas bland annat av ekonomin under statsminister Göran Perssons (S) ledning, men framför allt under Alliansregeringen åren 2006-2014.

  Alliansregeringen genomförde fem successiva jobbskatteavdrag som innebar sänkta skatter för det stora flertalet i Sverige. I retoriken framhöll Reinfeldt att det gällde undersköterskor, men i absolut belopp sänktes skatterna mer för de välbeställda. Detta för att hålla nere marginalskatterna.

  Höga marginalskatter tar bort ett viktigt incitament för att förkovra sig, vare sig det gäller grundutbildning eller vidareutbildning, och även för ambitiösa som vill göra ett bättre arbete och kanske därför söker ett mer välbetalt arbete.

  Höga skatter innebär givetvis även att den svarta ekonomin ökar. Höga skatter gör det också svårt att locka invandrare med kompetens i många områden där den saknas inom landet, och ökar högutbildades lust att utvandra.

  Under Alliansregeringen tillfördes stat, landsting och kommun totalt mer än 1 100 miljarder kronor i ökade skatteinkomster – trots jobbskatteavdragen på totalt 140 miljarder och att landet under denna tid drabbades av den svåraste lågkonjunktur världsekonomin sett sedan 1930-talet.

  För att återvinna makten 2014 framhöll socialdemokraterna gång på gång att landet inte hade råd med skattesänkarpolitiken. Den nuvarande regeringen har fastnat i sin egen retorik och återinfört högre skatter för enbart de med höga inkomster.

  De flesta regeringsföreträdarna är medvetna om det verkliga förhållandet, att högre skatter är skadligt för Sverige, och går därför försiktigt fram. Det är en svår balansgång som gynnar missnöjespartierna i Sverige.

  Att höja skatterna ger på lång sikt inte högre inkomster för stat, kommun och landsting. Fattigpensionär framhåller de ökande behoven inom sjukvård och äldreomsorg där kostnaderna stiger stadigt. De problemen löser man inte med skattehöjningar.

  Per Sundin (KD)


  Ekonomi/skatterVår politik | insändare · jobbskatteavdrag · marginalskatt · Per Sundin · skatter