• Nej till Primärvårdens organisationsförändringar

  Hälso- och sjukvården står inför stora förändringar de största på flera decennier, där en allt större del av vården framåt kommer att ske på våra hälsocentraler och vårdcentraler men där dagens primärvård i Västernorrland också är rejält underfinansierad med i storleksordningen minst 100 miljoner kronor i jämförelse med de övriga Skogslänen.

  Primärvården är grunden för en fungerande hälso- och sjukvård i Västernorrland och för att säkra tillgången till vård i hela länet behöver vi framför allt stärka den nära vårdens finansiering.

  Primärvården tillfördes 30 miljoner kronor extra 2019. Under åren 2020 till 2022 vill därför oppositionen (Centerpartiet, Sjukvårdspartiet och Kristdemokraterna) gemensamt tillföra 70 miljoner kronor extra till Primärvården i Västernorrland, att jämföra med majoritetens (Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna) 20 miljoner kronor extra.
  Detta skulle enligt oppositionens förslag innebära en förstärkning om drygt 40 miljoner kronor extra till de regiondrivna hälsocentralerna i länet under de kommande åren, vilket motsvarar hälsocentralernas nuvarande ekonomiska obalanser. Och närmare 30 miljoner kronor extra till Västernorrlands privata vårdcentraler.

  Det som de regiondrivna hälsocentralerna behöver idag är inte de organisationsförändringar som nu föreslås av Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna som försämrar tillgängligheten till primärvården för befolkningen på flera platser runt om i hela länet. Organisationsförändringar som inte heller ger några tydliga ekonomiska fördelar för regionen. Det som behövs är först och främst realistiska ekonomiska förutsättningar för primärvården i Västernorrland både den regiondrivna och den privat utförda.

  Centerpartiet, Sjukvårdspartiet och Kristdemokraterna säjer därför nej till primärvårdens föreslagna organisationsförändringar och är istället beredd att gemensamt under mandatperioden 2019 till 2022 satsa 100 miljoner kronor extra på primärvården i hela Västernorrland och detta utan att ytterligare försämra Region Västernorrlands bekymmersamma ekonomiska ställning. Det vill säga en fördubbling av den politiska majoritetens så kallade primärvårdssatsning.

  Jonny Lundin (C) Oppositionsråd Region Västernorrland
  Pia Lundin (SJVP) Oppositionsföreträdare Hälso- och sjukvårdsnämnden
  Mona Hammarstedt (KD) Gruppledare
  Roger Byström (C) Gruppledare
  Mattias Rösberg (SJVP) Gruppledare


  Fakta: Förslaget till organisationsförändringar i Hälso- och sjukvårdsnämnden:

  • Nedläggning av Hälsocentralen Trehörningsjö i Örnsköldsviks kommun
  • Nedläggning av Hälsocentralen Långviksmon i Örnsköldsviks kommun
  • Nedläggning av Hälsocentralen Nacksta i Sundsvall
  • Nedläggning av Distriktssköterskemottagningen i Näsåker, Sollefteå kommun – blir hälsorum
  • Omvandling av Hälsocentralen i Liden, Sundsvalls kommun till filial till Hälsocentralen Granlo
  • Omvandling av Hälsocentralen i Junsele, Sollefteå kommun till filial till Hälsocentralen Ramsele

  Ekonomi/skatter · Primärvård | Centerpartiet · Hälsocentralen Granlo · Hälsocentralen Junsele · Hälsocentralen Liden · Hälsocentralen Långviksmon · Hälsocentralen Nacksta · Hälsocentralen Ramsele · Hälsocentralen Trehörningsjö · Kristdemokraterna · Liberalerna · Moderaterna · Mona Hammarstedt
   · Sjukvårdspartiet Västernorrland · Socialdemokraterna


  Insändare/debattartikel publicerad i Allehanda 20 januari, Sundsvalls Tidning 21 januari och i Nordsverige 23 januari 2020.


  Bilden överst: Entrén till nedläggningshotade Hälsocentralen Nacksta. Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 4.0).