• Dags att lägga ner landstingen

  När man är som svagast ska man vara säker på att välfärden är som starkast.

  Enligt den senaste statistiken står nu nära 140 000 sjuka svenskar i olagligt långa vårdköer för att få den specialistvård de har rätt till. Det är fler än invånarna i Sollefteå, Kramfors, Härnösand och Örnsköldsvik tillsammans. Bakom varje siffra i vårdkön finns en människa. Någon som har ont och som löper en risk för att bli sjukare under väntetiden.

  Vården tampas med växande vårdköer och brister i patientsäkerhet. Många sjukhus har närmast konstanta överbeläggningar. I praktiken innebär det att patienter vårdas i korridorer eller på en avdelning som saknar rätt medicinsk kompetens. En patient som har haft en hjärnblödning ska inte läggas in på ortopeden – så får det inte vara. Det är inte patientsäkert. Och det är heller inte rätt mot personalen som hamnar i en orimlig situation.

  Hur långa vårdköerna är och hur stor andelen överbeläggningar är varierar från sjukhus till sjukhus över hela landet. Målet måste vara att alla patienter ska få plats på en vårdavdelning som har rätt medicinsk kompetens. För att det ska vara möjligt behöver hela vårdkedjan fungera.
  Regionerna måste sluta sätta käppar i hjulet för de vårdgivare som vill och kan bidra till att korta köerna. Där för måste avtal som begränsar patienternas rätt att söka specialistvård vart de vill i landet helt enkelt skrotas.

  Det krävs också en ökad tillgänglighet i primärvården. Den nära vården måste finnas där när människor behöver den – annars tvingas patienter söka sig till akutmottagningen även med lättare åkommor.

  Vårdproblemen går att lösa. Kraften och kompetens finns. Men då måste vi våga se att gårdagens system inte kan lösa framtidens problem. Det är dags att skapa en trygg vård med hög kvalitet och korta köer. Det är dags att lägga ner landstingen. För ett Sverige att lita på.

  Mona Hammarstedt, gruppledare för KD i Region Västernorrland.
  Ebba Busch Thor, partiordförande för KD.
  Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdspolitisk talesperson för KD.


  Primärvård · Specialistvård | Acko Ankarberg Johansson · Ebba Busch · insandare · Mona Hammarstedt · patientsäkerhet · tillgänglighet · vårdköer