• Ta ett steg framåt med Länsöverenskommelsen

    Regionens överenskommelse med det civila samhället öppnar nya möjligheter att kunna främja folkhälsan i vår region. Det är därför viktigt att man går igenom rörelsernas behov och gör en översyn över landstingets bidragsreglementen. Det lyftes fram av Sverker Ågren i en motion som behandlades av regionfullmäktige den 26 april.

    I yttrande på motionen hänvisas man rakt av till det arbete som pågår inom Länsöverenskommelsen och att bidragsreglerna anger målsättningar för området kultur och hälsa, där kulturens roll som värdeskapande, hälsofrämjande och rehabiliterande kraft betonas. Motionen ansågs därmed besvarad av majoriteten i fullmäktige. Att göra en översyn med anledning av att Länsöverenskommelsen antagits och ta initiativ till att utveckla området är tydligen inte viktigt. Vi kristdemokrater vill att Länsöverenskommelsen blir mer än en pappersprodukt. Nu är det dags att ta ett steg framåt med Länsöverenskommelsen, inte lägga den åt sidan på en hylla för att samla damm.

    http://wp.kristdemokraterna.se/vasternorrland/motioner/starkare-civilsamhalle-och-framjad-folkhalsa-med-hjalp-av-lansoverenskommelsen/


    Samverkan | civilsamhälle · Länsöverenskommelsen · motion · regionfullmäktige · Sverker Ågren