• Demokratin är död — politikerföraktet frodas

  Ledningen för Landstinget Västernorrland har nu lyckats fullt ut. Att vägra information till allmänheten i en tid då stora förändringar står för dörren. Att förvägra fullmäktige att ta del av information och att diskutera frågorna som uppkommit under
  ordnade informativa former. Under onsdagens möte efterfrågades någon typ av enighet från samtliga partier för att stärka politikernas värde i folkets ögon. Hur kan man ens tro att man ska kunna få förståelse för något man vägrar prata om?

  Att fullmäktige skulle gå varmt var väl ingen som trodde annat, men att det skulle bli hett på grund av tystnaden var helt obegriplig. Tystnad på grund av att agendan var så utformad att diskussioner om detaljer kring Mantec och S O, samt tillvägagångssätt var helt omöjliggjord. När fullmäktige och oppositionen efterfrågar möjligheter att fråga ansvariga omkring detta styrdes det bort med ”demokratiska spelregler” som råkar passa majoriteten bra. Utan möjlighet att påverka eller erhålla information så kan jag inte annat säga att demokratin är död i Västernorrlands läns landsting. Majoriteten har visserligen under mandatperioden vid olika tillfällen metodiskt använt sig av liknande metoder, men inte så här öppet och uppenbart.

  Undanhållande av information, givna halvsanningar och sedan efterfrågat fullmäktiges fulla stöd för sitt agerande. I demokratisk lagstadgad ordning kan ingen annan än socialdemokraterna nu göra skillnad fram till valet 2010. Då är rösten din och min igen, för en dag.

  Likväl som vi hör mantran om att inte glömma Ådalen 1931 så önskar jag att Sundsvall och länet inte glömmer årskiftet 2009/2010. Starka ord som troligen kommer att vändas emot mig. Men nu får det faktiskt vara nog.

  Roger Boork
  Kristdemokratisk landstingsledamot, företagare och medmänniska

  Ledning/styrning | Roger Boork · demokrati