• Det behövs fler speciallärare

  Skolan ska ge de bästa förutsättningarna till kunskap för alla barn. Behovet av speciallärare med specialpedagogisk kompetens är stort.

  Alla barn måste gå i skolan och har därför också rätt till den hjälp som behövs för att lyckas uppnå kunskapsmålen. Men idag når nästan var femte elev av de svenska skolbarnen inte upp till basnivån i läsförståelse samtidigt som kommunerna uppger att behovet av speciallärare är stort, mellan 10 till 20 procent av eleverna behöver mer stöd.

  I vårt grannland Finland har tidiga insatser för specialundervisningen visat sig ha mycket framgångsrika resultat. Där får var tredje elev särskilt stöd i skolan, varav åtta procent hela skoldagen.

  I Sverige behövs en nationell satsning för att kunna möta framtida utmaningar med höga pensionsavgångar och allt större elevkullar. Kristdemokraterna vill därför införa ett särskilt Speciallärarlyft där 5 000 studerande på specialpedagogiska utbildningar ges en studielön på 10 000 kronor per månad. Totalt sett vill vi satsa 280 miljoner kronor under en tioårsperiod på Speciallärarlyftet.

  Skolan ska finnas till för alla barn, oavsett behov av stöd i undervisningen. Genom att satsa mer på specialpedagogisk undervisning skapar vi en bättre skola för alla.

  Liza-Maria Norlin (KD), ersättare kommunfullmäktige Sundsvall
  Lena Nordin (KD), ersättare Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden


  Utbildning | Lena Nordin · Liza-Maria Norlin · speciallärare · Speciallärarlyft