• Inspel till en ny målbild i Region Västernorrland

    Regionen är på gång att skapa en ny målbild som ska ersätta målbilden från 2016. Det här är Kristdemokraternas idéer, tankar och synpunkter till den nya målbilden insända till regionen den 25 februari 2020.

    1       Övergripande

    När man är som svagast ska man vara säker på att välfärden är som starkast.

    1.1      Ett helhetsperspektiv och patientsäkerhet

    Regionen står inför stora utmaningar och vi kristdemokrater anser att det är av största vikt att vi jobbar med en målbild som ha...