• Digitalisering viktigt för att bromsa kostnadsutvcklingen

    I september 2018 antog regionen en Digitaliseringsstrategi. Utifrån strategins fem fokusområden (digital ledning, kompetens, trygghet, innovation och infrastruktur) har man satt upp ett mål att varje förvaltning ta fram konkreta åtgärder i sina årligen uppdaterade handlingsplaner.

    Ett aktivt digitaliseringsarbete behövs inte minst utifrån de demografiska förändringarnas påverkan på kostnadsutvecklingen för vården. Exempelvis behöver Västernorrland bli bättre på att utveckla den medicin...