• Kristdemokraterna ställer högre krav på öppenhet i landstinget

    Landstinget Västernorrland behöver ta ytterligare steg för att öka insynen i verksamheten, utveckla sina e-tjänster och på så sätt få ökat förtroende hos länets medborgare. Inte minst är det viktigt inför kommande beslut om strukturförändringar för vården i länet.

    Kristdemokraterna föreslår därför att handlingar som ska behandlas i nämnder och styrelser ska läggas ut på landstingets hemsida.

    – Om du som medborgare vill ta reda på något om kommande beslut i landstinget så m...