• Interpellation: Västernorrlands museum

    Härnösands gamla rådhus och Melinderska huset

    Just nu genomlever kulturen en mycket problematisk tid runt om i hela Sverige, detta är en direkt följd av den pandemi som vi alla just nu brottas med på ett eller annat sätt. Allra hårdast har pandemin slagit mot de inriktningar inom kulturen som till stor del lever på publika evenemang av olika slag.

    Inom vår region har vi scenkonsten och länsmuseet bland annat. Men detta är inte bara ett stort problem för de aktörer som verkar inom branschen utan även för oss kulturintresserade som...