• Öppnare marknad gynnar svensk försvarsindustri

    Vi har mottagit ett öppet brev från IF Metalls Verkstadsklubb på BAE System Hägglunds. I brevet ställs frågorna om vi vill att Försvarsmakten ska satsa på stridsfordon SEP, hur vi ser på Försvarsmaktens materielförsörjning i framtiden, hur vi ska värna jobben på BAE System Hägglunds med underleverantörer och hur vi ska se till att regionen ska vara i framkant i teknikutvecklingen även framöver.

    Årets statsbudget var den första som på allvar försökte återspegla försvarsmaktens egen mate...