• Motion: Utvärdera beslutet att stänga BB med mera vid sjukhuset i Sollefteå

    2017 stängde BB, förlossning samt akut gynekologi och gynekologiska operationer vid sjukhuset i Sollefteå, efter beslut av dåvarande Landstingsfullmäktige 26 – 27 oktober 2016, § 173.

    I underlaget till beslutet framgår exempelvis följande, att beräknad nettobesparing ska vara 15,8 – 15,4 mkr och att sådan stängning kan genomföras utan större förändring av länsklinikens verksamhet på andra arbetsplatser.

    Hittills har ingen utvärdering gjorts. Samtidigt ser vi att BB, ...