• Ny hållbarhetsplan antagen i regionen

    Globala målen för hållbar utveckling

    De 17 globala målen är en del av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Bilden är fri att använda för informativa, icke-kommersiella syften.

    I februari 2020 beslutade regionfullmäktige ersätta den gamla Miljö- och energiplanen i Region Västernorrland med Hållbarhetsplan 2020–2024. Kristdemokraterna röstade för att anta regionplanen.

    Hållbarhetsplanens ambition är att regionens verksamheter ska bidra till att uppnå de globala mål...