• Patientsäkerheten måste gå före regelboken för vårdvalet

  Åter igen har vi ett fall där patientsäkerheten och arbetsmiljön är hotad. Hälsocentralen Gilleberget gör förvisso bra och är en attraktiv arbetsplats, men också en hälsocentral som ser stora problem att möta upp det vårdbehov som finns samtidigt som antalet listade patienter ökar. Hälsocentralen har därför begärt att få ett kortare listningsstopp.

  Trots det akuta läget som skapar risker för patientsäkerheten och en ohållbar arbetsmiljö så har behandlingen av ansökan dröjt. Det har tag...

 • Svar på interpellation om familjecentral – fortsatt arbete

  Benny Eriksson, vice ordförande i hälso- och sjukvårdsdelegationen, lämnade följande svar på Berit Anderssons interpellation om familjecentral – fortsatt arbete:

  Intentionerna i landstingets verksamhetsplan om utveckling för barn och ungdom samt fortsatt utbyggnad av familjecentraler i samarbete med kommunerna, håller på att förverkligas.

  Erfarenheterna är goda med de två familjecentraler som sedan tidigare är igång, den i Härnösand och den i Kramfors.

  För närvarand...