• Svar på interpellation om e-recept på läkemedel – kan det inte användas mer?

    Ewa Söderberg, ordförande i hälso- och sjukvårdsdelegationen, lämnade följande svar på Emil Sydhages interpellation om e-recept på läkemdel – kan det inte användas mer:

    I Västernorrland skickades 65 % av förstagångsrecepten från primärvården elektroniskt under april månad 2005, att jämföra med riksgenomsnittet som under månaden uppgick till 48 %.

    Kvalitetssäkringen i alla led inom e-receptöverföringen till apoteken är för närvarande inte optimal (det finns brister både hos...

  • Motsägelsefulla besked om sjukhusen undergräver förtroendet

    Landstingsstyrelsens AU publicerade den 4/9 ett pressmeddelande med innebörden att besparingsidéer från Kramfors-Sollefteå-förvaltningen avvisades. Det gällde förslagen om nedläggning av BB och barnavdelning. I kommentarer till detta sade Landstingsrådet Stig Andersson att ingen klinik eller mottagning skulle läggas ned med anledning av sparkraven. Kampanjen Rädda Sollefteå sjukhus upphörde med sin verksamhet, vilket också var syftet. Någon förändring av sparkraven på sjukhuset följde däremot...