• Svar på interpellation om familjecentral – fortsatt arbete

    Benny Eriksson, vice ordförande i hälso- och sjukvårdsdelegationen, lämnade följande svar på Berit Anderssons interpellation om familjecentral – fortsatt arbete:

    Intentionerna i landstingets verksamhetsplan om utveckling för barn och ungdom samt fortsatt utbyggnad av familjecentraler i samarbete med kommunerna, håller på att förverkligas.

    Erfarenheterna är goda med de två familjecentraler som sedan tidigare är igång, den i Härnösand och den i Kramfors.

    För närvarand...