• Svar på interpellation om e-recept på läkemedel – kan det inte användas mer?

    Ewa Söderberg, ordförande i hälso- och sjukvårdsdelegationen, lämnade följande svar på Emil Sydhages interpellation om e-recept på läkemdel – kan det inte användas mer:

    I Västernorrland skickades 65 % av förstagångsrecepten från primärvården elektroniskt under april månad 2005, att jämföra med riksgenomsnittet som under månaden uppgick till 48 %.

    Kvalitetssäkringen i alla led inom e-receptöverföringen till apoteken är för närvarande inte optimal (det finns brister både hos...