• KD för att inrätta karriärtjänster i vården

    Liberalerna har i en motion föreslagit att inrätta karriärtjänster i vården.

    När motionen behandlades av landstingsfullmäktige i februari 2016 yrkade förutom Kristdemokraterna och Liberalerna även M och C bifall till motionen. Tyvärr gick en majoriteten emot förslaget. S och V yrkade avslag. SD meddelade som så ofta hänt tidigare att man inte i beslutet… Allianspartierna reserverade sig mot beslutet att inte bifalla motionen.

    Personal | bemanning · karriärtjänster · motio...