• Kvinnors hälsa och vård måste flyttas högre upp på agendan

    Smärta, obehag, lidande och rädsla. Det är vardag för många kvinnor runt om i Sverige. Det beror på att kvinnosjukdomar och andra åkommor som främst drabbar kvinnor, länge har varit underbeforskade, underdiagnostiserade och underbehandlade. Dessutom är det främst bland kvinnor och flickor som den psykiska ohälsan har ökat de senaste åren, även bland flickor så unga som tolv år.

    Den sammantagna slutsatsen av allt detta är att kvinnors hälsa och vård måste flyttas högre upp på agendan. D...