• Rösta för att hålla tillbaka den historielösa populismen

    I maj väljer du dina nya företrädare i Europaparlamentet. I en tid där Europas federalister och höger- och vänsterpopulister sprider myter om sin egen förträfflighet behövs din röst. Genom att rösta håller du tillbaka den historielösa populismen. Genom att rösta påverkar du världens största folkvalda församling att arbeta för ett EU som respekterar medlemsstaternas självbestämmande.

    Ur insikten om att varaktig fred bäst byggs genom ömsesidigt, ekonomiskt beroende har EU växt fram. Efte...