• Interpellation: Kliniskt träningscentrum (KTC)

    Jag vill slå ett slag för Kliniskt träningscentrum (KTC) som har verksamhet på länets tre sjukhus.

    KTC är ett träningscentrum för vår personal. På KTC tränas inte bara praktiska färdigheter utan här jobbas också med att utveckla effektiva arbetsteam. Kliniskt träningscentrum är därför en av hörnstenarna för att upprätthålla och förbättra patientsäkerheten i hälso- och sjukvården. Som KTC i Västernorrland själv beskriver det: ”Övning ger färdighet – färdighet ger patientsäkerhet!”...