• Är inte demokrati rörelsens kärna

    Demokrati, offentlighet, medbestämmande, delaktighet. Är inte detta arbetarrörelsens kärna? Vad betyder dessa ord för den styrande majoriteten i Landstinget Västernorrland?

    Frågan känns berättigad med tanke på att beslut, som får mycket stora konsekvenser för personalen vid länssjukhuset och påverkar hela länets befolkning, har fattats vid sidan om den demokratiska beslutsprocessen.

    Elisabeth Walfridsson, kristdemokrat Ledning/styrning · Specialistvård | Elisabeth Walfridsson ...