• Det saknas politiskt ledarskap i Regionen

    Region Västernorrland behöver ett tydligt politiskt ledarskap och ett förändrat ledarskap inom hälso- och sjukvården. Något som Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna hittills inte har visat. Växande vårdköer, extremt höga kostnader för hyrpersonal och stora svårigheter att rekrytera talar sitt tydliga språk.

    Nuvarande organisation har inte lyckats med sitt grundläggande uppdrag. Medarbetarna som verkar i vardagen är regionens främsta resurs och ett stärkt lokalt ledarskap med...