• Bättre möta upp äldres tandvårdsbehov

  Vi har en åldrande befolkning med ett ökat vårdbehov. En bra munhälsa gör att vi underlättar för vården och våra äldre. Genom att satsa förebyggande minskar vi vårdbehovet då många kan ha ett gott liv längre.

  I Östergötland har man skickat ut en bred enkät till länets 80- och 90-åringar för att undersöka hur de upplever Folktandvården och hur de ser på sin egen hälsa. Utifrån att vi vet att tandvårdstödet i många år inte använts fullt ut kanske man borde göra samma undersökning för att...

 • Frisktandvårdens baksida – Ångebor hänvisas till Sundsvall

  Nu står det alltmer klart att centraliseringen av Folktandvården i Ånge kommun inte främjat tandvården. Folk som inte har skrivit ett frisktandvårdsavtal med regionen och är i behov av tandvård får inte längre tid i Ånge utan har alltmer börjat hänvisas till att försöka få en tid nånstans i Sundsvall.

  Det är en katastrof som givetvis beror på personalbrist. Våra barn och ungdomar och våra svårt sjuka äldre i grunden ska vara första prioritet i folktandvården, men när man bara jobbar me...

 • Bristen på tandhygienister måste lösas

  Härnösand 14 februari 2017

  Det råder akut brist på tandhygienister, ett problem som växer i takt med att befolkningen i länet åldras. Tandhygienister är viktiga, inte minst för äldres munhälsa. En försämrad munhälsa hos äldre kan ge smärta, värk och tandförluster som i förlängningen kan leda till undernäring och försämrad livskvalitet. En dålig tandhygien ökar också risken för andra kroppsliga sjukdomar. Bristen på personal påverkar även möjligheterna att bibehålla kliniker på mindre o...