• Gömda och papperslösa ska nu få rätt till vård

    Gömda och papperslösa ska nu få rätt till vård på samma sätt som asylsökande har idag. Kristdemokraterna har länge stridit för gömdas och papperslösas rätt till vård.

    Att det inte funnits tidigare är en orättfärdighet och något som FN kritiserat Sverige för upprepade gånger. I dag är jag tillfredsställd med att detta missförhållande kommer att upphöra, vilket betyder väldigt mycket för de människor i vårt land som är särskilt utsatta. Förändringarna planeras träda i kraft den 1 juli 20...