• Kaos på presidiekonferensen i regionen

    En helt vanlig dag i regionpolitikens Västernorrland. Just idag, den 8 juni 2021, är det presidiekonferens. Presidiekonferensen är ett möte där fullmäktiges ordförande möter gruppledarna för regionens 8 partier. Konferensen är till för att partierna gemensamt ska planera och följa upp fullmäktigemötena.

    Det blev ännu en presidiekonferens där Socialdemokraterna strular på om att man till varje pris måste ha ett fysiskt regionfullmäktigemöte.

    Vi har sedan augusti förra året haft m...