• Så löser vi de riktiga jämställdhetsproblemen

    Vänsterfeminismen har fastnat i sina ogreppbara teorier. Den tar inte hänsyn till de problem som verklighetens kvinnor möter i sin vardag.

    Ett av de stora problem som många flickor och kvinnor brottas med idag är psykisk ohälsa, något som har blivit allt vanligare.

    Det börjar redan i ung ålder. Flickor i åldern 12-18 mår sämre och är mindre nöjda med sig själva än pojkar. Även förskrivningen av psykofarmaka ökar bland unga tjejer. Samma mönster syns i arbetslivet. Sjukskrivnings...