• Satsning på barn och ungas fritid i KD:s riksdagsbudget

    Sommaren är här och pandemin börjar släppa sitt grepp. För Kristdemokraterna är barns och ungas möjlighet att få ta del av idrott en prioriterad fråga.

    2020 blev tyvärr ett år då många unga slutade att idrotta på grund av pandemin. Enligt riksidrottsförbundet handlar det om ett minus på sex miljoner deltagartillfällen, vilket är 10 procent. Gymnastik, kampsporter, innebandy och parsport har noterat en nedgång på 40-50 procent. Det finns undantag inom fotboll, golf och ridsport som ökat...