• Sverige borde skyndsamt gå med i Nato

    Magdalena Andersson säger i en intervju att ”alliansfriheten har tjänat Sveriges syften väl”. Så säger man inte i Danmark och Norge. De var nämligen också alliansfria 1940 men blev ändå angripna.

    I vår närhet finns nu en liknande makt som historiskt sett angripit neutrala grannländer många gånger, men inte sedan 1956. Nu anfaller man åter ett alliansfritt grannland som därmed inte kan få hjälp från något annat land. Vår S-regering drar inga slutsatser alls av detta faktum.

    Att R...