• Vi satsar på Scenkonstbolaget

    Vår ägarroll tillåter oss inte att ingripa i vare sig repertoar, bemanning eller konstnärligt utförande. Vi påverkar genom den styrelse vi tillsatt.

    Länets kulturliv är en av Västernorrlands mest värdefulla tillgångar och ger i synnerhet Sundsvall nationell uppmärksamhet. Landstinget Västernorrland och Sundsvalls kommun, anser att det finns en bra grund att jobba från.

    Barn och unga är prioriterade målgrupper. Vi har satt mål för hur stor del av produktionen som ska riktas till ...