• Motion: Integritet och tystnadsplikt i samband med ronderna

    Rondsystemet har mycket gamla anor inom sjukvården och fyller säkert en viktig funktion. Det ger läkare och sjukvårdspersonal information och viss överblick.

    Men ronden kan också vara mycket känslig för patienterna både ur integritets- och sekretessynpunkt. Att bli undersökt och kanske diskuterad i medpatienters närvaro är inte alltid så trevligt. Patienternas önskan att få tala med sin läkare om sina bekymmer och sin oro, hämmas också av medpatienters närvaro.

    Av hänsyn till de...