• Håll samman ansvaret för äldrevården

    På onsdagen besökte KdS landstingspolitiska grupp Sollefteå sjukhems avd. 33. Gruppen fick träffa både personal och patienter samt vårdcentralföreståndaren Ann-Chatrin Thornberg. KdS gruppledare Sverker Ågren berätttade bl a att sjukhemmet fått mycket beröm långt utanför länets gränser t ex vid Landstingsförbundets kongress i Malmö förra veckan.

    KdS landstingsgrupp redovisade också partiets syn på den aktuella debatten om äldrevården:

    ”KdS avvisar alla kompromisser som inn...