• KD är och förblir ett familjeparti

    KD är inte längre ett parti för familjen, hävdar ledarsidans Peter Franke. Skälet är den nya migrationspolitik som vi beslutade om nyligen.

    KD är och förblir ett familjeparti. Ett samhälle är bara så starkt som sina familjer. Men för att familjer skall kunna fungera måste de hålla ihop. Den nuvarande svenska politiken uppmuntrar tvärtom familjesplittring. Den lockar familjer att skicka iväg i första hand unga män, med uppgift att ta sig hundratals mil till norra Europa och där agera an...