• Familjers rätt till självbestämmande

  I en artikel i Tidningen Ångermanland den 3 juli kunde man läsa om ett föräldrapars frustration över att inte kunna boka deltidsplats för sin ettåriga dotter till hösten hos en dagmamma (pedagogisk omsorg).

  Flickans storebror som är tre år är hos dagmamma 15 timmar per vecka. Till hösten vill man få samma lösning för barn nummer två. Föräldrarna har oregelbundna arbetstider och har därför möjlighet att någon av dem kan vara tillsammans med deras två små barn till viss del på dagtid. Därför räcker det med en deltidsplats. Men se, för lillasyster som bara är ett år, går det inte att ordna. Det finns bara heltidsplatser (för barn under tre år)!

  Från skolförvaltningen säger man att det är svårt rent organisatoriskt att vara alla till lags. Jag trodde att barnomsorgen och dess organisation var till för barnen och deras föräldrar och inte tvärtom. Mamman tycker att kommunen borde uppmuntra om det är så att man vill och har möjlighet att umgås mer med sina barn. Jag håller helt och fullt med henne. För mig är det självklart att det är föräldrarna som vet vad som passar bäst just i deras familj vad gäller behov av barnomsorg.

  För de barn som är inskrivna i förskolan vill Kristdemokraterna minska barngruppernas storlek. För att finansiera det menar vi att maxtaxan behöver ses över, att det är skäligt att höja taket (vilket inte skulle komma att påverka föräldrar med låg inkomst) och
  göra den indexreglerad. Avgiften har inte ökat sedan 2004 samtidigt som kostnaden har stigit med 25 procent. Vi vill också att taxan ska kopplas till vistelsetiden i förskolan. Att höja maxtaxan är också ett förslag från en verksamhetschef på en förskola i Kungälv som i Göteborgsposten larmar om de ökade barngrupperna, de långa och stressiga dagarna för både barn och personal där många barn delar en allt för liten yta. Intäkter som behövs för minskade barngrupper och fler förskollärare menar verksamhetschefen.

  Med färre barn i förskolegrupperna får både barn och förskolepersonal bättre miljö. Det är en av flera frågor som rör barn och ungas uppväxtvillkor som Kristdemokraterna arbetar för.

  En röst på Kristdemokraterna i höstens val är en röst för familjers rätt till självbestämmande och en röst för barnens rätt till bra uppväxtvillkor!

  Karin Högberg, riksdagskandidat för Kristdemokraterna Västernorrland


  Barn och unga | barngrupper · förskola · Karin Högberg