• Föräldraledigt bör heta föräldraarbete

  I dag firar vi mors dag. En dag för att hylla alla mammor och de insatser som de gör för sina barn och familjer.

  Familjepolitiken fastnar ofta i diskussioner som förutsätter att man talar om medelklassfamiljer där båda föräldrarna finns närvarande.

  Men en politik med barnens bästa i centrum måste se att det finns andra sammansättningar och förutsättningar som barn växer upp med. En grupp som ofta blir förbisedd är ensamstående föräldrar som har svårt att få tiden och pengarna att gå ihop. Många av dem är mammor, men behoven kan självklart vara de samma även för ensamstående pappor.

  Hela 83 procent av dem som söker bidrag hos barnhjälporganisationen Majblomman är ensamstående föräldrar. Vi har därför
  flera förslag för att underlätta deras situation.

  Ett är att höja det barnrelaterade bostadsbidraget, vilket gör att familjer med lägre inkomster får ökat stöd ända tills barnen är 18. Ett annat är att göra det möjligt för ensamstående att överlåta sin föräldrapenning till en annan person vid sjukdom. Detta förslag har i dagarna också blivit ett regeringsförslag som förhoppningsvis träder i kraft 1 januari 2010. Faktum är att vi i Sverige inte under överskådlig tid haft någon större parlamentarisk utredning gällande ensamstående föräldrars ekonomiska situation. Det är hög tid att undersöka fler möjligheter för att komma till rätta med den oro och press som många ensamstående föräldrar upplever.

  En annan grupp som har svårt att få ekonomin att gå ihop är de som missgynnas av hur föräldraförsäkringen är uppbyggd. De som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden, t.ex. yngre föräldrar, får i dag väldigt låg ersättning. Eftersom instegsåldern på arbetsmarknaden i dag är 28 år gör det att snittåldern bland förstföderskor kontinuerligt ökar. Vi vill höja golvet i föräldraförsäkringen från 180 till 250 kronor per dag. Blivande föräldrar ska inte behöva oroa sig över en oskäligt låg ersättningsnivå. Vi vill också att föräldrapenningen ska kunna användas mer flexibelt efter barnets ettårsdag, utan att den sjukpenningsgrundande inkomsten förändras. Det är orimligt att föräldrar ska tvingas ta ut alla sina dagar så snart som möjligt efter barnets ettårsdag. Självklart ska föräldrar kunna planera när man ska vara hemma utifrån vad som passar familjen bäst, inte systemet. Dessutom vill vi ta bort den individuella inkomstgränsen i bostadsbidraget. Det är inte rätt att staten ska lägga sig i hur en familj tjänar ihop sina pengar. Det är ett system som missgynnar de familjer som har lägre inkomster eller där bara en av makarna förvärvsarbetar under den perioden i livet, exempelvis då ena föräldern studerar.

  Samtidigt som vi i samband med mors dag och andra liknande högtider tänker på allt det arbete som mammor och pappor lägger ner på att ta hand om sina barn, kallar vi fortfarande delar av den tiden för föräldraledighet. Vi tycker att det är orimligt att låta något så ansvarsfullt som att ta hand om sina barn klassas som ledighet. Självklart ska det kallas för vad det är, nämligen föräldraarbete. Lika självklart borde det vara att föräldraarbete får ett ökat meritvärde och en naturlig plats på varje mammas eller pappas CV. Föräldrarollen är en mycket ansvarsfull uppgift som förtjänar att uppvärderas.

  Till alla mammor vill vi önska en riktigt trevlig mors dag! Vi hoppas också på bättre förutsättningar för ett engagerat föräldraskap för alla mammor och pappor i framtiden.

  Liza-Maria Norlin (KD), Riksdagsledamot från Västernorrland
  Ella Bohlin (KD), Toppkandidat till EU-valet
  Emma Henriksson (KD), Riksdagsledamot och familjepolitisk talesperson

  Barn och unga | bostadsbidrag · Ella Bohlin · Emma Henriksson · familj · föräldraförsäkring · föräldrapenning · Liza-Maria Norlin · Majblomman · mors dag · sjukpenning