• Har vi en lång kö till demensutredningar?

  Köerna och längden för demensutredningar har blivit allt längre i Sverige. Det finns ett kvalitetsmål som Sve-Dem satt upp att en demensutredning ska
  påbörjas inom 30 dagar från det att vården tagit emot en remiss eller blivit kontaktade. Med 28 dagar klarades detta mål totalt för Sveriges samtliga
  landsting/regioner 2016. I Västernorrland däremot var väntetiden inom specialistvården över 60 dagar, näst längst i Sverige. Bara Gävleborg har längre, men
  de jobbar på ett annat sätt så att en stor del av utredningsarbetet utförs under väntetiden av primärvården så att själva utredningen när den väl startar i
  specialistvården i princip är klar.

  Till väntetiden på att få en utredning inledd behöver man också lägga utredningstiden. Utredningstiden för Västernorrland 2016 var också bland de längsta. 90 dagar är medianlängden på en demensutredning.

  Jag vill därför veta:

  • Har vi en lång kö idag till demensutredningar?

  Fränsta 14 juni 2018

  Mona Hammarstedt
  Gruppledare och ledamot i Regionfullmäktige (KD)

  Enkel fråga ställd till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.


  Primärvård · Specialistvård | demensutredning · enkel fråga · Mona Hammarstedt · vårdköer