• Fråga: Diabetesscreening

  Enkel fråga till FPTN:s ordförande: I nationella riktlinjerna för diabetesvård[1] finns screening med som riktar sig till riskgrupper, specifikt mot typ-2-diabetes.

  Med förebyggande åtgärder såsom screening kan man tidigt upptäcka förstadier till typ-2-diabetes. Genom en sådan upptäckt kan man minska risken för utveckling av denna diabetestyp och därmed också behovet av sjukvård.[2]

  För att upptäcka vilka personer som troligen kommer utveckla diabetes kan det därför vara motiverat med screening som riktar sig till riskgrupper.

  I Landstinget Västernorrland har man nu i ett par år hållit Hälsosamtal med 40-, 50- och 60-åringar. På dessa går man igenom levnadsvanor och mäter blodsockervärde.

  Jag undrar därför:

  • Kan man nu se en långsiktig förändring, dvs. att vi lyckas fånga upp medborgare tidigt så att vi får färre som utvecklar typ-2-diabetes?

  Härnösand 11 november 2016

  Mona Hammarstedt
  Kristdemokraterna

  1 Nationella riktlinjer för diabetesvård. Socialstyrelsen, Falun, februari 2015, 21. ISBN 978-91-7555-274-3
  http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19689/2015-2-3.pdf
  2 Screening for Type 2 Diabetes Mellitus: A Systematic Review for the U.S. Preventive Services Task Force. Annals of
  Internal Medicine, 2015-06-02. http://annals.org/aim/article/2246121/screening-type-2-diabetes-mellitus-systematicreview-
  u-s-preventive


  Folkhälsa | diabetes · folkhälsa · hälsosamtal · Mona Hammarstedt· screening


  Bilden överst av Steve Buissinne från Pixabay (Pixabay License).