• Svar på fråga om Jourtandvården i länet

  Jourverksamheten inom tandvården är organiserad enligt följande:

  Klinikjour dvs de patienter som är listad på en klinik ringer till sin hemmaklinik vid akuta besvär och erbjuds tid där.

  1177 jour – patienter utan egen tandläkare ringer till 1177 som hänvisar till den klinik som den dagen har jouren för denna patientgrupp. Hela Folktandvården i länet har sina jourlinjer öppna mellan kl 8.00-15.30 på vardagar. Helgdagar har man telefontid mellan kl. 10.00-11.00. De patienter som kontaktat 1177 under den tiden och behöver jourtandvård erbjuds vård på den klinik som ansvarar för jourtandvården i området. Arbetet på kliniken pågår till dess att man hjälpt alla dessa patienter.

  Under vardagar är 6 jourlinjer igång

  1. Ånge kommun – Fränsta- och Ångekliniken ansvarar för de patienter som söker akut till respektive klinik
  2. Medelpad – klinikerna i Matfors, Centrum Sundsvall, Nacksta, Kvissleby, Alnö och Timrå – turas om att ansvara för jouren enligt ett fastställt schema
  3. Härnösand – egen jourlinje på vardagar
  4. Höga Kusten, Kramfors – jouren växlar mellan dessa kliniker enligt fastställt schema
  5. Sollefteå – egen jourlinje på vardagar
  6. Örnsköldsviks kommun – Bredbyn, Örnsköldsviks Centrum, Domsjö och Husum – turas om att ansvara för jouren enligt ett fastställt schema.

  Under helger/helgdagar är 2 jourlinjer igång

  Klinikerna 1-3 ovan samverkar i en jourlinje. Helgjouren är förlagd till någon av dessa kliniker enligt fastställt schema. Klinikerna 4-6 samverkar i en jourlinje. Helgjouren är fölagd till någon av dessa kliniker enligt fastställt schema.

  Sommarveckorna

  Under semestertiden (v. 28-v.32) sker samverkan mellan de olika klinikerna i stor utsträckning. Verksamheten koncentreras till något färre kliniker.

  Under dessa veckor är det många av de privata klinikerna som stänger sina enheter och hänvisar sina patienter till oss inom Folktandvården.

  Härnösand den 29 juni

  Andreas Sjölander (S)
  Ordförande Folhälso-, primärvårds och tandvårdsnämnden


  Tandvård | Folktanvården (Alnö, Bredbyn, Centrum Sundsvall, Domsjö, Fränsta, Husum, Härnösand, Höga Kusten, Kramfors, Kvissleby, Matfors · Nacksta, Sollefteå · Timrå · Ånge, Örnsköldsvik) · jourtandvård · Mona Hammarstedt · svar på fråga


  Bilden överst: Folktandvården Sollefteå. Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 4.0).