• Hur kan vi hjälpa?

  bild på tygbonadNär du som privatperson ger mellan 2 000 och 6 000 kronor per år, så får du dra av 25 procent av beloppet i deklarationen.

  När nöden kommer oss nära är viljan att hjälpa stark. Åtskilliga har känt sig berörda inför bilderna på medmänniskor som förlorat anhöriga och kämpat för sin egen överlevnad. Efter monsterstormen Haiyan på Filippinerna har många skänkt pengar så att flera miljoner kronor kunnat skickas till hjälp till de utsatta.

  Det finns skäl att uppmärksamma möjligheten som finns sedan två år att få avdragsrätt för gåvor. När du som privatperson ger mellan 2 000 och 6 000 kronor per år, så får du dra av 25 procent av beloppet i deklarationen. Denna avdragsrätt är ett sätt att stärka föreningslivet och det civila samhället.

  Ofta förmedlas den direkta hjälpen av ideella organisationerna vars lokala samarbetspartners snabbt når de mest behövande. Som Kristdemokrat är jag glad över att mitt parti genomförde denna reform och vill fortsätta utveckla möjligheten att göra avdrag för större belopp. Svenskarnas intresse har varit omfattande. Över 625 000 unika givare donerade nästan en miljard kronor under 2012. Fler borde utnyttja möjligheten att göra skillnad!

  Göran Sjödén
  Ordförande Kristdemokraterna Härnösand


  Samverkan | arvdragsrätt · civilsamhälle · Göran Sjödén · gåva · insändare