• Hur kommer det bli bättre?

  Att samarbete mellan kommuner, orter och regioner likväl som med privata näringslivet leder till samhällsutveckling råder det ingen tvekan om. Men hur kommer de politiska och geografiska styrkeförhållandena se ut i framtiden?

  I en artikel i länets morgontidningar skrev i december 2015 ett antal S-märkta kommunal- och landstingsråd ”vi ska bygga en ny samhällsorganisation, så att vi skapar en inomregional balans, så att utbudspunkterna för välfärden säkerställs”. Fina ord men hur tänker ni att det ska gå till?

  Under senare tid har röda landstingsråd och distriktsordförande i Norrland hörts uttala att de fyra nordligaste länen bör slås samman senast 2019 till en region Norrland. Den enda som varit tveksam är landstingsrådet i Jämtland.

  Det pågår en statlig en utredning under förra landshövdingen i Gävleborg Barbro Holmbergs (S) ledning med uppdraget att föreslå gränser och upplägg för regionbildning. Resultatet av detta ska slutredovisas 2017, den 9 mars 2016 kommer en delrapport med förslag på regionindelning.

  I mars beräknas även regeringen att lägga en proposition om att Västernorrlands län ska bilda region 2017. Detta innebär i praktiken att länsstyrelsens ansvar för regionala utvecklingsfrågor övergår till demokratiskt valda politiker i landstinget.

  Att vi har många samhällsfrågor att hantera mellan kommuner och i ett regionalt perspektiv är helt uppenbart. Det vore dock intressant att veta landstingsmajoritetens (S, V, MP) argument i sammanhanget. På viket sätt förbättrar det vårdkvaliteten och tillgången till bra vård i vårt län? Hur förbättras förutsättningarna till arbetspendling mellan kommuner och län och inom länet vid en regionbildning? På vilket sätt underlättas näringslivets utveckling i Västernorrland? Får vi tillgång till mer kultur, teater, musik och andra konstarter? Kan bättre utbildningskvalitet skapas? Kan arbetsmarknadsförutsättningarna bli bättre även om behoven är olika?

  Tycker ni inte att det vore bra om medborgarna informerades och fick känna sig delaktiga i processen om regionens framtid och på vilket sätt infrastruktur, industriutveckling, utbildningssystem och vård kan komma förbättras i en ny regionstruktur? Hur påverkas demokratin och medborgarnas möjlighet att påverka?

  Ja, frågorna är många. Vi vill se att länets ledande politiker medverkar i paneldiskussioner angående regional utveckling och regionbildning i hela Västernorrland.

  ”Kan bättre utbildningskvalitet skapas?”

  Annelie Luthman, ordförande Liberalernas länsförbund i Västernorrland
  Jörgen Berglund, ordförande Moderaterna i Västernorrland
  Britt-Marie Brynielsson, ordförande Kristdemokraterna i Västernorrland
  Jonny Lundin, ordförande Centerpartiet i Västernorrland

  Samverkan | Britt-Mari Brynielsson · regionindelning · Stornorrland