• Interpellation: Angående avgift på sjukhusvård från årsskiftet

  Vid årsskiftet börjar det nya arbetsgivaransvaret för sjukperioder upp till 14 dagar att gälla. En konsekvens som hittils inte uppmärksammats är att Försäkringskassan inte längra kan handlägga inkasseringen av avgiften för sjukhusvård. Det har man tidigare gjort genom avdrag på sjukersättningen.

  För de flesta som får sjukersättning och varit inlagda på sjukhus, gör man ingen större notis om detta avdrag. MEn så kommer det inte att bli framöver: Om inget annat system införs, kommer patienten att få en faktura i handen (eller per brev). Risken är uppenbar att många kommer att uppfatta denna fakturerade avgift som en ny avgift. Det är därför viktigt att informera ordentligt om att detta inte är fallet.

  Jag tror att det är önskvärt att finna en annan ordning för betalning av dessa avgifter, så att man helt undviker en sådan situation. Skälen är många: Först och främst måste det vara obehagligt för patienter att uppleva att någon börjar ta betalt för sjukvård, som tidigare ersatts via Försäkringskassan. Dessutom drar landstinget på sig ett administrativt bekymmer, med risk för indrivning av obetalda avgifter etc. Om istället t ex arbetsgivaren får betala avgiften i efterhand och samtidigt dra av beloppet på den anställdes lön, undviker man detta. Jag vet inte exakt vad som är bäst och det finns troligen många tänkbara varianter.

  Därför vill jag fråga landstingsrådet Alf Wedin:

  • Hur kommer landstinget i Västernorland att ta in avgiften för sjukhusvård efter årsskiftet?
  • Vilken information kommer landstinget att ge länsinnevånarna om det nya systemet, så att det inte uppfattas som en ”ny” avgift?
  • Är det möjligt att skapa en smidig hantering för betalning av vårdavgifter utan fakturor till de enskilda patienterna?

  Sverker Ågren, Sollefteå
  Kristdemokraterna


  Specialistvård | demensvård · interpellation · patientavgift · Sverker Ågren