• Interpellation: Asylhälsovård

  Mona Hammarstedt överlämnade följande interpellation till hälso- och sjukvårdsdelegationens vice ordförande:

  Från och med den 1 april 2008 erbjuds asylhälsovård vid närmast belägna vårdcentral. I och med detta har asylhälsovårdens mottagning vid fd Fagerdal i Sundsvall upphört.

  Asylhälsovård skall erbjudas asylsökande i enlighet med PM daterat 2009-02-12.

  Effektmål

  • Erbjuda alla nyanlända asylsökande hälsosamtal och information om hälso- och sjukvård inom landstinget samt en hälsoundersökning så snart som möjligt.
  • Vid akut sjukvårdsbehov erbjuda kontakt med sjuksköterska samma dag.
  • Alltid använda professionell tolk
  • Erbjuda individuellt föräldrastöd/BVC
  • Erbjuda alla nyanlända asylsökande information om egenvård.

  Har någon utvärdering gjorts om hur vårdcentralerna upplever detta utökade uppdrag?

  Fränsta 16-03-10

  Mona Hammarstedt
  Kristdemokraterna


  Primärvård | asylhälsovård · interpellation · Mona Hammarstedt