• Interpellation: Bakjourlinjen vid Sollefteå sjukhus

  Foto: Henrik Sendelbach

  Fortsatt nedmontering av Sollefteå sjukhus. Det har framkommit att två av de tidigare läkarna som tjänstgjort på sjukhuset nekas att få arbeta kvar efter årsskiftet 2019–2020 då de närmar sig pension. Detta innebär att bakjourlinjen försvinner.

  Bakjourlinjen vid Sollefteå försvinner. Vad säger IVO?

  Inspektionen för vård och omsorgs (IVO:s) logotyp

  Jag vill därför ställa följande frågor:

  • Vad innebär detta för patientsäkerheten?
  • Vad har IVO sagt?
  • Hur skall bakjouren lösas? Är det rekrytering som skall lösa problemet?

  Kramfors, 2 september 2019

  Bo Grafström
  Kristdemokraterna

  Interpellationen ställdes till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.


  Specialistvård | bakjour · Bo Grafström · interpellation · nedmontering · Sollefteå


  Bilden överst Sollefteå sjukhus i februari 2017. Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 4.0).