• Interpellation: Behov av vårdcentraler och sjukhus

  Till Jan Sjödin, landstingsstyrelsens ordförande:

  Under de senaste åren har landstinget haft svårt att få ekonomin att gå ihop, ständiga underskott har redovisats! Och så ser det ut även under det kommande året, sannolikt blir även 2004 ett år då det blir röda siffror i bokslutet.

  Revisorerna kritiserar beslut och uppföljning av ekonomin och just nu syns ingen ljusning. Vi kommer förmodligen att vara ett län med mindre än 200 000 invånare inom en 10-15-årsperiod, om inte trenden drastiskt förändras. Inget tyder på detta just nu! Hela länet har genomgått och genomgår stora förändringar, men hur ska det bli med sjukvården i länet?

  Därför önskas svar på följande frågor:

  • Kommer landstinget i Västernorrland att fortsättningsvis ha behov av 39 vårdcentraler och de 4 sjukhus som vi har det idag?
  • Kommer landstinget i Västernorrland att ha råd med 39 vårdcentraler och de 4 sjukhusen i framtiden som vi har det i dag?
  • Eller, vilken eller vilka förändringar planeras för sjukvården i Västernorrland inom de närmaste fem åren?

  2003-04-03

  Roger Berg
  Kristdemokraterna


  Primärvård · Specialistvård | hälsocentraler · interpellation · Roger Berg · sjukhus