• Interpellation: Bruk och missbruk

  Interpellation till Elisabet Strömqvist, hälso- och sjukvårdsdelegationens ordförande:

  I vårt dokument ”En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård i Västernorrland” finns det uttalat som ett prioriterat mål att ingen ungdom under 18 år ska dricka alkohol. Vi vet från olika undersökningar att verkligheten ser annorlunda ut. Ca 70 % av ungdomarna i årskurs nio har prövat alkohol, något fler flickor än pojkar. Vid samma ålder uppger ca 20 % att de har druckit någon gång under terminen. Alkoläsk och stark cider som kanske ter sig mindre ”farlig” lockar ungefär 25 % att dricka senaste veckan.

  Skrämmande är att siffrorna för bruket av sprit en eller flera gånger per vecka ligger mellan 6-8 %.

  Siffrorna finns i CAN:s undersökning av skolelevers drogvanor 2005. Från en drogvaneundersökning som gjorts i Västernorrland 2006 i årskurs två på gymnasiet kan vi ta följande data. Mellan 85-90 % svarar ja på frågan, har du druckit alkohol de senaste tolv månaderna. På frågan om man druckit alkohol någon gång i månaden eller oftare svarar mellan 40 och 50 % av båda könen ja. Undersökningen visar att tendensen snarare visar på en ökning mellan 2004 och 2006 än en minskning.

  Mina frågor är:

  • Finns det några riktlinjer eller strategier hur vi ska arbeta framåt för att nå det mål vi satt upp?
  • Anser du att landstinget behöver fler tydliga och mätbara mål samt strategier för att nå dessa?

  Maude Westman
  Kristdemokraterna


  Folkhälsa | alkohol · interpellation · Maude Westman · missbruk


  Bilden överst av Michael Gaida från Pixabay (Pixabay License).