• Interpellation: Evidensbaserad behandling i primärvården

  Inom all vård sker förändringar som berör behandlingsmodeller och hur dessa utformas. En relativt ny modell inom olika psykiatriska områden är Mindfullness. (Begreppet kommer ursprungligen från Buddismen och tillämpas inom bl. a. sömnprevention.) Metoden som sådan innehåller tvivelaktiga moment som inte tillhör vetenskapligt bevisade teorier.

  Min fråga är om det är en metod som primärvården verkligen ska erbjuda. Det finns patienter som inte vill ta del av den behandlingsformen av olika skäl. Men problemet blir då att, om man inte närvarar, kan Försäkringskassan dra in sjukpenningen för patienten.

  Mina frågor mot denna bakgrund är:

  • Är metoden baserad på Socialstyrelsens krav vad gäller forskning och ”Gott vetenskapligt underlag”?
  • Är den relevant för Primärvården i vårt län?
  • Hur gör den patient som inte vill delta i denna behandlingsform?

  2009-04-15

  Mona Lundqvist (KD)

  Interpellation ställd till landstingsstyrelsens ordförande.


  Primärvård | interpellation · mindfullness · Mona Lundqvist