• Interpellation: Frågor kring utbetalning av avgångsvederlag

  Under en månads tid har det figurerat rykten samt fakta om KUF:s ”affärer”. Gåvor, ändring av leasingavtal, felaktig representation, oredovisade kontantuttag via Eurocard, saknade och oredovisade körjournaler, brister i internkontroll, omotiverade inköp, brott mot landstingets representationsregler m m, allt enligt revisorernas rapport 16 juni 2003 samt det som kommit fram senare allt eftersom ”affären” vuxit.

  Chefen för Länsmusiken, .., har fått ett ”avgångsvederlag” på närmare en halv miljon kronor, efter det att han avvikit från landstingets policy och delegationsordning, redovisat dåliga eller helt otillfredställande redovisningar till landstinget samt brustit i redovisning av en mängd fakta kring representation, kontantuttag m m.

  Detta föranleder en hel mängd frågor, några direkta frågor.

  • Hur kan .. få ett avgångsvederlag under dessa omständigheter?
  • Borde han inte bara ha avskedats?
  • Hur många fler berörs av denna affär?
  • Vem är ytterst ansvarig?
  • Vad sker med honom eller henne?
  • Hur kommer majoriteten att agera för att detta ALDRIG mer kommer att ske?

  Örnsköldsvik den 11 juni 2003

  Roger Berg
  Kristdemokraterna

  Interpellationen ställdes till Jan Sjödin, landstingsstyrelsens ordförande.


  Ledning/styrning | avgångsvederlag · interpellation · revision · Roger Berg