• Interpellation: Hälsa och kost, spoileras genom försämrade lunchvanor?

  I junimötet 1986 antog landstinget det hälso- och sjukvårdspolitiska programmet inför 90-talet ”Hälsan framför allt”. Programmets mål är hälsofrämjande miljöer och livsstilar.

  I det förnyelseprogram ”Liv och hälsa i Västernorrland” som presenterades under våren 1990 utvecklas detta vidare. Där sägs att landstinget har uppdraget att verka för att länsinnevånarnas liv och hälsa. Inte bara genom hälso och sjukvård, utan i vid genom allt som bidrar till livsmiljön.

  När den nya skattereformen börjar verka vid nyår kommer alla former av lunchsubventioner att beskattas. Enligt tidningen Land visar undersökningar att många med största sannolikhet kommer att ändra sina lunchvanor. Många kommer att äta sämre. Inte utan orsak har detta kallats århundradets största hälsopolitiska experiment. Från KdS har vi tidigare motionerat om insatser för hälsosammare lunchmat redan 1986. Vi är nu oroliga över att framstegen går förlorade.

  Mot denna bakgrund vill jag fråga landstingsrådet Stig Andersson (s):

  – Hur kan landstinget förhindra att de offensiva satsningar som gjorts för hälsa och kost, spoileras genom försämrade lunchvanor?

  Lars Lindén, KdS
  Timrå 1990-11-14


  Folkhälsa | kost · lunch · interpellation · Lars Lindén