• Interpellation: Hur har Tjernobylkatastrofen påverkat vår hälsa?

  Katastrofen i Tjernobyl visar vilka oöverskådliga skador som kärnkraften kan åstadkomma på både människor och de ekologiska systemen.

  Västernorrlands län, som tillhör de hårdast drabbade länen, upplever något av en tyst vår: Beteshagar står tomma, jordbrukarna våndas och väntar alltmer desperata på besked om ”friklassning”. Gräslög, persilja och nässlor får inte skördas, utan ska skäras bort och läggas på speciell kompost för radioaktivt avfall. De långsiktiga effekterna kan ingen ge klart besked om, men vi anar ändå att de blir mer omfattande än de flesta trodde för bara några veckor sedan.

  Strålskyddsinstitutet (SSI) nonchalerade länge situationen i vårt län. Först efter ett par veckor gjordes ordentliga mätningar i länet. Först lämnade SSI lugnande besked om strålningens ofarlighet, men ändrade sig därefter och lämnade alltmer alarmerande uppgifter på höga strålningsnivåer.

  Statens Livsmedelsverk (SLV) agerar på ett liknande sätt. De har inte klarat de stora krav som ställts på dem från myndigheter och allmänhet. Konkreta anvisningar till vårt län har kommit först ca en månad efter att nedfallet drabbat oss.

  Beredskapen inom länet inför denna typ av katastrof har inte heller varit tillräcklig. Allmänhetens tilltro till myndigheternas kompetens har sjunkit avsevärt.

  Mot denna bakgrund vill jag ställa följande frågor till landstingsrådet Stig Andersson:

  1. Vad innebär den ökade radioaktiva strålningen i länet för såväl det fysiska som det psykiska hälsotillståndet bland länsinnevånarna?
  2. Kommer Västernorrlands läns landsting att erbjuda speciellt utsatta grupper särskilda hälsokontroller för de som önskar det?
  3. Hur kommer effekterna på länets livsmedelsproducerande företag att följas upp?
  4. Vilka krav kommer Västernorrlands läns landsting att ställa på Länsstyrelsen, SSI m fl på fortsatt kartläggning av strålningsläget sedan Västernorrlands län så småningom friklassats?
  5. Vilka insatser planeras för att förbättra landstingets egen beredskap inför liknande situationer i framtiden?

  Sollefteå 1986-06-04
  Sverker Ågren, KDS


  Bilden överst av Cs szabo på Wikimedia Commons (CC-BY-SA 2.5).


  Folkhälsa · Miljö- och energi | hälsokontroll · interpellation · kärnkraft · Sverker Ågren · Tjernobyl